Visie

In Praktijkhuis De Wijngaard willen we kwaliteitsvol zorg dragen voor mensen, met aandacht voor alle aspecten van welzijn: medisch, psychisch, sociaal en maatschappelijk.

We vinden het belangrijk dat het publiek van deze praktijk even divers is als de samenleving want echte eerstelijnszorg is er voor iedereen zonder onderscheid.

We geloven in goede communicatie met patiënten, tussen artsen binnen en buiten de praktijk en met zorgverleners van andere disciplines. Constructieve samenwerking vanuit gelijkwaardigheid is voor ons een voorwaarde voor kwaliteitsvolle zorg. In onze toekomstplannen voor de praktijk is dan ook plaats voor gezondheidswerkers van andere disciplines om ons team te versterken en de kwaliteit te verbeteren.

Een degelijk elektronisch medisch dossier helpt ons om alle informatie goed en gestructureerd bij te houden. Elke arts in de praktijk kan uw medisch dossier raadplegen.

Onze beslissingen proberen we zoveel mogelijk wetenschappelijk te onderbouwen met aandacht voor het bijzondere verhaal van elke patiënt.

Collega's in opleiding zijn welkom in onze praktijk omdat we geloven dat dit voor iedereen een meerwaarde is.

Team