Nieuwe huisartsenwachtpost in het weekend in Rillaar

Vanaf 1 juli 2022 is de nieuwe huisartsenwachtpost geopend in Rillaar, Langestraat 1B (achter woonzorgcentrum Sint Jozef, in het vroegere testcentrum voor Corona).

De wachtpost is beschikbaar voor dringende medische problemen in het weekend en op feestdagen.
Openingsuren: vrijdag 19u tot maandag 8u., feestdagen: de avond voordien vanaf 19u tot de ochtend nadien 8u.
Enkel op afspraak.
Telefoonnummer: 1733

Tijdens weekdagen is de wachtpost niet open. U kan terecht via 1733 bij de huisarts van wacht tussen 19u en 8u voor een dringend medisch probleem.
www.wachtpostdemerland.be

1 juni 2022