Nieuwe huisartswachtpost in het weekend in Rillaar

Vanaf 1 juli opent de nieuwe huisartsenwachtpost in Rillaar, Langestraat 1B (achter woonzorgcentrum Sint Jozef -cfr vroeger testcentrum Corona. Voor dringende medische problemen in het weekend en op feestdagen.
Openingsuren: vrijdag 19u tot maandag 8u., feestdagen: de avond voordien vanaf 19u tot de ochtend nadien 8u.
Enkel op afspraak.
Telefoonnummer: 1733

Tijdens weekdagen is de wachtpost niet open. U kan terecht via 1733 bij de huisarts van wacht tussen 19u en 8u voor een dringend medisch probleem.
www.wachtpostdemerland.be

1 juni 2022